Resources

嶺南大學「動畫及數碼藝術(榮譽)文學士課程」課程簡介

嶺南大學開辦的「動畫及數碼藝術(榮譽)文學士課程」(JS7133),帶領學生涉獵不同技術以提升製作流程的效率,讓他們把更多的時間和精力投放在內容創作,掌握新科技之餘推動創作革新,迎接行業未來的機遇。

嶺南大學

「動畫及數碼藝術(榮)文學士課程」(JS7133)

修讀年期 4年全日制
學額 30個(教資會資助學額15個、自資學額15個)
入讀要求 HKDSE文憑試成績
•中文、英文科3級
•數學、通識科2級
•1科選修科2級
設有面試
課程結構                                                                                                                        學分
核心課程                                                                                                        27
(共同核心12學分 + 5個課程組別15學分)
動畫及數碼藝術主修課程                                                                          48
英語課程                                                                                                       12
中國語文/普通話課程                                                                                  6
自由選修                                                                                                       27 ___________________________________________________
總共 120
修讀科目 必修科目(修讀11科,共36學分):
電腦圖像、藝術史、動態圖像、二維動畫、三
維動畫工作坊、三維角色動畫工作坊、數碼模
型製作及渲染、動畫史、劇本及分鏡圖、擴展
實境概論、畢業作品
部分選修科目(選4科,共12學分):
數碼裝置藝術、遊戲設計、互動藝術、動態圖
形、新媒體劇本寫作、製作設計、音效設計、
認識素描、虛擬實境(VR)/ 擴增實境(AR)
工作坊、視覺文化及數碼媒體、實驗動畫
就業出路 動畫產業、數碼特效製作、多媒體藝術、虛擬
實境、遊戲設計、廣告製作、電影及電視
查詢 電話:2616 7430

網址:www.ln.edu.hk/arts/animation-and-digital-arts

(上述資料僅供參考,以機構公布為準。)