Daily News

【建築科技】5G天秤駕駛室搬地面 操作員可遠距離遙控 助提升吊運安全

【明報專訊】建築地盤的天秤機手要爬上天秤駕駛室,在細小的空間裏工作,工時長達12小時,如廁亦有困難,而且高空工作更面臨極大安全風險。新鴻基地產與科學園一間公司合作研發出「5G遙控天秤駕駛系統」,將天秤駕駛室「搬」到地面,透過「實時感測系統」、「吊重物電子圍欄」等技術,操作員可遠距離遙控天秤,提升吊運安全,亦解決如廁、用膳等問題。

「遙控天秤駕駛系統」機手示範在會展遙控屯門工地的天秤。機手前方有5個屏幕,其中4個會實時顯示天秤對出不同角度的高清影像,上方屏幕則顯示工地風速、網絡速度、貨物重量等數據,亦會顯示吊運物與障礙物的距離,如超越限定距離,會相應亮起黃燈和紅燈,並響起警報。(鍾林枝攝)
「遙控天秤駕駛系統」機手示範在會展遙控屯門工地的天秤。機手前方有5個屏幕,其中4個會實時顯示天秤對出不同角度的高清影像,上方屏幕則顯示工地風速、網絡速度、貨物重量等數據,亦會顯示吊運物與障礙物的距離,如超越限定距離,會相應亮起黃燈和紅燈,並響起警報。(鍾林枝攝)

可遙距30公里操作吊機

建造業議會昨(13日)起一連5天在灣仔會展舉行「建造創新博覽會2022」,場內有逾170間參展機構,展示最新的建造業創科技術。新鴻基地產旗下的安輝機械工程有限公司,與科學園的新輝建築創科有限公司合研「5G遙控天秤駕駛系統」,研發團隊昨在會展示範利用新系統遙距操作位處屯門工地的天秤,直線距離達30公里。

相關文章:【建築科技】科技園夥建造業議會做「媒人」 推創科配對助業界提升生產力及建造安全

偵測障礙物會響警報

在地面設置新系統後,機手只需如常坐在椅上,利用遙控設備操作天秤。前方有5個呈十字設置的顯示屏,其中4個會實時顯示天秤不同角度對出的高清影像;透過「實時感測系統」、「吊重物電子圍欄」技術,吊重物及天秤會以圖像方式在上方屏幕顯示,可以讓操作員實時見到吊運物與障礙物之間的距離,如超越限定的距離,會相應地亮起黃燈和紅燈並響警報,系統亦會提供工地風速、網絡速度、貨物重量等數據。

新系統對天秤機手的資格要求沒有增加,天秤機手同樣須持牌,而操作前亦須人面識別認證,如有非合資格人員坐在椅上,操作系統會暫停運作。研發人員亦會設立保安系統,確保新系統不被黑客入侵,預計明年可正式投入運作。

相關文章:【AI提升施工安全】引入AI無人機驗隧道 減工程人員安全風險 節省約八成時間

AI感應 5屏幕5G實時監控

安輝機械工程有限公司機械部經理廖家榮表示,以往操作員要爬上天秤駕駛室,工作環境欠佳,「十幾個鐘喺上高,基本上食飯或其他生理需要嘅嘢都喺上高搞掂,特別係女性更加困難」。他說,安達臣道地盤塌天秤事件亦反映機手工作時面臨極大風險,新系統為他們提供安全工作環境,亦可隨時離開操作區。

廖家榮表示,在5G技術下,網絡延遲僅約40ms,「即係0.1秒(延遲)都冇」,形容新系統是百分百還原駕駛室。他又稱新系統配備AI(人工智能)感應器,當日久失修或堵塞物令機械的震盪幅度異常時,便會通知機手,「機手就唔使睇咁多嘢,(以往)又要望住個鈎吊嘢,又要望住呢個」。

相關文章:【AI提升工人安全】科大師生研監察工地安全系統 偵測危險發警告 已與業界開展合作